Blog Summary Widget

Wat is er te beluisteren?

Vanaf 2010 kun je podcasts beluisteren van Silver Ash. Het ligt in de bedoeling om maandeljks een nieuwe podcast te plaatsen maar doordat ik me met veel verschillende dingen bezighoud kan ik hiervoor geen vast moment aangeven.


Stuur voor vragen of opmerkingen een e-mail naar podcast@silver-ash.nl.